Patika

0

Özgürlük ve Aşk Uğruna

İktidarın özünde, cinsellik üzerine kendi yasasını dikte ettirmek yatar. İktidar cinselliğin toplumun kuruluşundaki en zaruri konu olduğuna inanır; ona egemen olunmadan toplum da iktidar da olunmaz. Normatif göstergelerin etrafında toplumsal dokunun yeniden yeniden inşa edilmesi iktidarın cinsellik üzerindeki egemenliğiyle ilişkilidir. İktidar, sahip olduğu kudretini bu konudaki düzenlemeler ve yasaklamalardan alır. Çünkü cinsellik cennetten kovdurandır.

Yaklaşma! Dokunma! Haz alma! Sevişme! İşte uygarlığın esareti…

Devamını Oku

Toplumsal Sorunlar

ütopya
0

İnsanlığın gelişme süreci çeşitli ütopyalardan evrilerek günümüze kadar gelmiştir. Bir kısım ütopik toplum arayışları, bugünden daha radikal önermelere sahiptir. Platon, kadın-erkek ilişkisinin eşit olması gerektiğini, Zeno, enternasyonalizmi savunmuştur. 17. yüzyılın başında, Campanella, dört saat iş gününü gündeme getirmiştir.

Devamını Oku
13710059_1726653787602989_1904005974406166854_n
0

Saflığın ve temizliğin nakit etmediği, ilişkilerin hiyerarşiye tabi olduğu bir düzende saflığı ve temizliği temsil eden çocukların doğaları en alt tabakada bulunmalarından olsa gerek, çeşitli yollarla sürekli küçüklü büyüklü darbelerle talan edilir.

Devamını Oku
din-yerine-felsefe
0

Felsefe bütün dinleri kapsar, bununla da yetmez, dinsizliği, ateizmi, ezoterizmi, deizmi, bilinemezciliği, şüpheciliği, Zerdüştçülüğü ve diğerlerini. Ve felsefe ‘şu doğru şu yanlış’ demez, sadece bilgilendirir, bağımsız bilgi verir ki, doğru kararı birey kendisi verebilsin. Felsefe tüm bunları kapsadığı için din dersi tamamen anlamsızdır.

Devamını Oku
isid
5

Cihatçıların teröründe insanlıkdışılık vardır ama islamdışılık yoktur. Hatta denebilir ki inandıkları dini kendilerince yerine getirirken herkesten daha dürüst davranmaktadırlar.

Devamını Oku

Kadın

ütopya 0

Ütopyalar ve Toplumsal Cinsiyet

İnsanlığın gelişme süreci çeşitli ütopyalardan evrilerek günümüze kadar gelmiştir. Bir kısım ütopik toplum arayışları, bugünden daha radikal önermelere sahiptir. Platon, kadın-erkek ilişkisinin eşit olması gerektiğini, Zeno, enternasyonalizmi savunmuştur. 17. yüzyılın başında, Campanella, dört saat iş gününü gündeme getirmiştir.

Devamını Oku