Kategori Adı : Patika

Patika Haberleri

monique
0

İktidarın özünde, cinsellik üzerine kendi yasasını dikte ettirmek yatar. İktidar cinselliğin toplumun kuruluşundaki en zaruri konu olduğuna inanır; ona egemen olunmadan toplum da iktidar da olunmaz. Normatif göstergelerin etrafında toplumsal dokunun yeniden yeniden inşa edilmesi iktidarın cinsellik üzerindeki egemenliğiyle ilişkilidir. İktidar, sahip olduğu kudretini bu konudaki düzenlemeler ve yasaklamalardan alır. Çünkü cinsellik cennetten kovdurandır.

Yaklaşma! Dokunma! Haz alma! Sevişme! İşte uygarlığın esareti…

Devamını Oku
kafka
0

Kafka’yı anladığımı söyleyemiyorum. Kafka’yı okuduğumda, ilintileri kuramıyor, anlamı ve ironiyi sezinleyemiyor, kendimi kıblesiz hissediyorum. Duygularımın zor ve çok bilinmeyenli bir denkleme, cinnete ve psikanalize mütemayil oluşu, onun eserlerini çekici kılıyor. Okuduğumda zemin duygumu kaybettiriyor bana bu metinler. Özdeşlik, bağıntılılık yasası, çelişkilerin birliği… Yok. Sevgilim güzeldir, duygu virtüözüdür, anlayabilir çünkü iyi görüyor. İçime baktığında, benim bile varlığından habersiz olduğum gereksiz ayrıntıları görebiliyor. Retinası iki boyutlu değil tek boyutlu olmasına rağmen çok boyutlu gören bir kadın. Geleceğin rahmine, kendi zamanının gönül gözüyle bakan bir kadın.

Devamını Oku
çingene
0

Tüm dünyanın üzerinde uzlaştığı yegâne “günah keçisi” Çingene’ler olagelmiştir. Hiç bir konuda bu denli uzlaşma sağlayamayan insanlık, bu konuda söz birliği etmiş, tüm zamanların günah keçisi olarak “toprağın çocukları”nı ilan etmiştir. Yerleşik, ahlakçı kültürlerin mahremiyet algısını “rahatsız” eden bu insanlar, adeta koşulları hiç değişmeyen bir zaman yolculuğuna çıkmış, hangi coğrafyaya gittilerse aynı muameleyi görmüş, toplumların tüm günahlarını yüklenmek durumunda kalmışlardı.

Devamını Oku
11
0

Foucault toplumda üç tür yalnızlık biçimi tanıdığımızı söylüyor. “iktidar tarafından dayatılan yalnızlığı tanıyoruz. Yalıtılmışlığın, anormal olanın yalnızlığıdır bu. İktidar sahiplerini korkutan yalnızlığı tanıyoruz. Bu, düş görenin, homme revolté’nin yalnızlığıdır; başkaldırının yalnızlığı. Ve nihayet, iktidarla hiçbir ilişkisi olmayan bir yalnızlık daha var… Bu üçüncü türden yalnızlık; başkalarının arasında, ötekilerin yaşamlarının yansımasından daha fazla bir şey olan iç yaşama sahip olmanın sezgisidir.”

Devamını Oku
Hieronymus Bosch - The Last Judgment
0

İnsanlar gibi toplumlar da kendilerine, diğer toplumlardan ayırt edici özelliklerinin toplamından oluşan bir kimlik inşa ederler ve kimliğin tanımı ötekinden/diğerinden geçer. Benzerlerin inşa ettikleri bu evrenin dışında kalanlar, yani benzemeyenler/diğerleri, ötekileştirilmeye mahkûmdurlar. Toplumun hangi vesileyle olursa olsun ihtiyaç duyduğu günah keçileri, bu duvarın dışında kalanların arasından devşirilir. C. Campbell’in kitabında, buğday bitinden çekirgelere, eşcinsellerden iblislere, Saddam Hüseyin’den Usame bin Ladin’e, toplumsal, dinsel ve siyasi günah keçilerinin örnekleri bağlamlarıyla irdelenmekte, bildiğimiz bir kez daha hatırlatılmaktadır: Günah da şeytan da insanın kendisidir.

Devamını Oku
17362745_798195680334550_4765179461083846288_n
0

Yaşamı başı sonu olan bir bütün olarak görsek de yaşamın yıllarla ölçülen boyutundan değil de gündelik boyutundan baktığımızda her türlü eyleyişin belirli bir süre içinde gerçekleştiğini biliriz. Tüm gündelik yaşam böylece çeşitli eyleşiylerimizin, bilinçli ya da bilinçsiz, zorunlu ya da gönüllü faaliyetlerimizin birbiri peşi sıra gerçekleşmesi ile dolar.

Devamını Oku
Ahmaklık-1
0

Aptallığın pornografik bir şehvetle sergilenmesi, herkese yapılan bir aşağılamadır. Kimsenin aptallıklarını “bu da benim fikrim” diye başkalarının üstüne, sorulmadan boca etmeye, aptallığıyla rahatsızlık vermeye, can sıkmaya, vakit ziyan etmeye hakkı yoktur.

Devamını Oku
1 2 3 18